Rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti.

Pozrieť video

Poistenie majetku

Zoznámte sa so širokou škálou voliteľných pripoistení.

Pripoistenia

 

Vypočítajte si cenu poistenia majetku

Vypočítať cenu
S majetkovým poistením DOMino Extra si ideálnu poistnú ochranu hravo poskladáte z ponuky až 18 pripoistení.
A platíte iba za to, čo naozaj potrebujete.
S majetkovým poistením DOMino Extra si ideálnu poistnú ochranu hravo poskladáte z ponuky až 18 pripoistení.
A platíte iba za to, čo naozaj potrebujete.
Scroll down

Zoznámte sa so širokou škálou možných poistení.Vypočítať cenu

Náhrobný pomník

X

Chráni pevné súčasti hrobu, hrobky, krypty alebo urny pre prípad živlu, vandalizmu a krádeže.

 

Smart poistenie

X

Zabezpečí poistnú ochranu pre elektronické zariadenia (napr. smartphone, notebook, tablet ai.) pre prípad pádu, nesprávnej obsluhy, poškodenia vplyvom vody, či vlhkosti.

 

Právna ochrana

X

Poskytuje telefonickú službu všeobecných právnych informácií a právnu asistenčnú službu.

 

Elektro škody (domácnosť)

X

Kryje náklady na opravu, demontáž a prepravu elektronických zariadení do opravovne(napr. chladnička, mraznička). Zahŕňa aj predĺženú záruku o 1 rok na domáce spotrebiče.

 

Zodpovednosť z občianskeho života

X

Kryje škody, ktoré spôsobí klient, jeho najbližší či domáci miláčikovia na veciach, majetku alebo na zdraví iných.

 

Okrasná záhrada

X

Zahŕňa poistenie okrasných rastlín, krov, záhradnej architektúry a techniky, záhradného nábytku, trampolín, vírivých a masážnych vaní vrátane príslušenstva.

 

Autopríslušenstvo

X

Kryje škody napr. na diskoch, pneumatikách, strešných nosičoch, autosedačkách, stojanoch, úložných boxoch či inom príslušenstve, ktoré je uskladnené v mieste poistenia a zároveň nie je pevne spojené s motorovým vozidlom, prívesom, motocyklom, či mopedom.

 

Asistenčné služby

X

Nonstop služba, pomôže nielen v prípade poistnej udalosti ale aj pri riešení iných nepriaznivých situácií v domácnosti ako je napr. havária v byte, zabuchnuté dvere, či strata kľúčov.

 

Stavba

X

Kryje škody vzniknuté na stavebnom materiáli, náradí a mechanizmoch v dôsledku vandalizmu, živlu či odcudzením.

 

Domáce zviera - pes

X

Poistenie kryje náklady za veterinárnu liečbu domácich miláčikov pre prípad choroby alebo úrazu.

 

Povodeň a záplava na 100% PS

X

Kryje navýšenie limitu poistného plnenia pre riziko povodeň a záplava a to do 100 % poistnej sumy nehnuteľnosti a/alebo domácnosti.

 

Podnikatelia

X

Chráni hnuteľný majetok využívaný na podnikanie pre prípad vandalizmu, odcudzenia a živlu.

 

Elektro škody (nehnuteľnosť)

X

Kryje náklady na opravu, demontáž a prepravu elektronických zariadení do opravovne (napr. kotol, čerpadlo).

 

Zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti

X

Kryje škody, ktoré vzniknú v súvislosti s vlastníctvom, nájmom, držbou alebo so správou nehnuteľnosti.

 

Živel PLUS (nehnuteľnosť)

X

Kryje napr. škody vplyvom atmosférických zrážok, vetra so silou min. 60 km/h., vodou spätne vystupujúcou z odpadových potrubí a kanalizácie v dôsledku zvýšenej hladiny spodnej vody, zamrznutie vody vo vodomeroch.

 

Živel PLUS (domácnosť)

X

Kryje škody spôsobené atmosférickými zrážkami, vodou spätne vystupujúcou z odpadových potrubí a kanalizácie v dôsledku zvýšenej hladiny spodnej vody alebo nahromadených zrážkových vôd.

 

Poistenie nehnuteľnosti

X

Predmetom poistenia je byt, rodinný dom, či rekreačná budova. Zahŕňa krytie pre prípad rizík ako sú napr. požiar, výbuch, úder blesku, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, krádež a lúpež, vandalizmus, rozbitie skla ai.

 

Poistenie zariadenia domácnosti

X

Predmetom poistenia je súbor hnuteľných vecí vo vašej domácnosti, napr. nábytok, elektronika, kuchynské vybavenie, textil, športové potreby. Zahŕňa krytie napr. pre prípad požiaru, výbuchu, úderu blesku, povodne, záplavy, víchrice, krupobitia, krádeže a lúpeže, vandalizmu, rozbitia skla ai.

 

Mikro úrazové poistenie

X

Kryje smrť úrazom, trvalé následky úrazu a hospitalizáciu v dôsledku úrazu.

 

Rodinné cestovné poistenie

X

Kryje liečebné náklady poistených osôb, asistenčné služby sú v poistení zadarmo.

 

Modelová kalkulačka
Vypočítajte si, koľko by stálo vaše poistenie

*
*
*
*
GDPR info

Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, a. s., spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa a kontaktovala ma na marketingové účely.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely
Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, a. s., so sídlom: Lamačská cesta 3/A, Bratislava 841 04, IČO: 35 709 332, (ďalej aj ako „Generali Poisťovňa“), spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa a kontaktovala ma na účely ponúkania produktov a služieb Generali Poisťovne a poskytovania informácií o aktivitách Generali Poisťovne, a to počas trvania zmluvného vzťahu s Generali Poisťovňou a po dobu 5 rokov od ukončenia platnosti všetkých mojich zmluvných vzťahov s Generali Poisťovňou. V prípade ak poskytnem osobné údaje Generali Poisťovni, ale s Generali Poisťovňou mi nevznikne žiadny zmluvný vzťah (napr. v prípade vypracovania návrhu poistnej zmluvy alebo účasti v súťaži), platí tento súhlas po dobu 3 rokov od jeho udelenia.

Beriem na vedomie, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla Generali Poisťovne alebo odvolania prostredníctvom webového sídla Generali Poisťovne. Podrobné informácie o mojich právach ako dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov, sú uvedené na webovom sídle Generali Poisťovne: www.generali.sk a na pobočkách Generali Poisťovne.

Zároveň súhlasím s tým, že mi marketingové informácie môžu byť poskytované aj prostredníctvom automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu alebo elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ v zmysle osobitných právnych predpisov (napr. zákon o reklame, zákon o elektronických komunikáciách).


Viac informácií
Ďalej

Prosím, upresnite hodnoty
pre vami vybranú nehnuteľnosť

*
*
*
*
*
*
*
Späť
Späť
  • Typ: dom
  • m2: 0
  • Domácnosť: 5-10 tis.

Nehnuteľnosť / domácnosť

X
Odobrať z kalkulácie Pridať do kalkulácie
Pripoistenie nie je možné pridať do kalkulácie
Spolu: 30.-€ / rok
Na konečnú cenu poistenia
vám bude ešte poskytnutá 20 % zľava.
Výpočet má iba informatívny charakter.
  •  pripoistenie, ktoré si môžete vybrať
  •  pripoistenie, ktoré aktuálne nie je možné zvoliť, kontaktuje nás osobne v ktorejkoľvek pobočke prípadne telefonicky na čísle +421 2 38 11 11 16.
  •  pripoistenie, ktoré ste si vybrali

Click here

Kontaktujte nás

GDPR info

Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, a. s., spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa a kontaktovala ma na marketingové účely.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely
Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, a. s., so sídlom: Lamačská cesta 3/A, Bratislava 841 04, IČO: 35 709 332, (ďalej aj ako „Generali Poisťovňa“), spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa a kontaktovala ma na účely ponúkania produktov a služieb Generali Poisťovne a poskytovania informácií o aktivitách Generali Poisťovne, a to počas trvania zmluvného vzťahu s Generali Poisťovňou a po dobu 5 rokov od ukončenia platnosti všetkých mojich zmluvných vzťahov s Generali Poisťovňou. V prípade ak poskytnem osobné údaje Generali Poisťovni, ale s Generali Poisťovňou mi nevznikne žiadny zmluvný vzťah (napr. v prípade vypracovania návrhu poistnej zmluvy alebo účasti v súťaži), platí tento súhlas po dobu 3 rokov od jeho udelenia.

Beriem na vedomie, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla Generali Poisťovne alebo odvolania prostredníctvom webového sídla Generali Poisťovne. Podrobné informácie o mojich právach ako dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov, sú uvedené na webovom sídle Generali Poisťovne: www.generali.sk a na pobočkách Generali Poisťovne.

Zároveň súhlasím s tým, že mi marketingové informácie môžu byť poskytované aj prostredníctvom automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu alebo elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ v zmysle osobitných právnych predpisov (napr. zákon o reklame, zákon o elektronických komunikáciách).

Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava


www.generali.sk
Tel.: +421 2 38 11 11 16
Fax: +421 2 58 57 61 00

Zoznam pobočiek Kontaktujte ma

Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Tel.: +421 2 38 11 11 16
Fax: +421 2 58 57 61 00

Zoznam pobočiek